Embleem BCNOH kerken
Kegel - Reglement

 

[ Reglement Kegel in PDF ]

-Elke speler die zich inschrijft verbindt er zich toe het reglement na te leven.
-Een gelijk aantal wedstrijden wordt getrokken per speler, dus geen poules.
-Voorrondes worden afgewerkt met gelijke beurten. Vanaf de 1/4 finale geen na-beurt meer!
-Een afgelaste wedstrijd dient gereorganiseerd te worden door de betrokken spelers!
-Begin om 20u stipt, opwarming vanaf 19u45 en maximum 5min. per speler.
-Beide spelers werpen met één teerling, wie het hoogste aantal ogen werpt mag kiezen wie begint.
-Het kegeltje wordt op de middenstip geplaatst.
-Men speelt altijd eerst op rood al dan niet voorafgegaan door een of meerdere banden.
-Er zijn 3 categorieën:
  - cat1 100p
  - cat2 150p
  - cat3 200p
-Het te spelen punt moet exact behaald worden!
-Het totaal aantal punten gemaakt in een beurt wordt maar pas nadat de beurt eindigt bij het totaal bij geteld!
-Een beurt eindigt na een fout of indien er geen punten gescoord zijn na een stoot.
-Rood en daarna een andere bal raken is 1 punt. Je mag maximaal een serie van 3 caramboles maken!
-Telkens het torentje omvervalt wordt de serie onderbroken.
-Valt het torentje nadat je een punt hebt gemaakt in dezelfde stoot telt het punt bij de serie die voor deze stoot is gemaakt!
-Alleen als het torentje omvergevallen is tellen de ogen van de teerlingen die op het speelvlak liggen als punten!
-Teerlingen die vallen op reglementaire wijze zonder dat het torentje omvervalt tellen niet mee,
 en de beurt gaat naar de tegenstander indien er in dezelfde stoot geen punt is gemaakt!
-Alle ballen moeten stil liggen vooraleer de punten worden geteld of het torentje wordt rechtgezet!
-De smalste kant is de voet van het torentje en moet zich dus altijd onderaan bevinden!
-Er moet minstens een bal-dikte afstand zijn tussen toren en band!
-Elke fout wordt bestraft met 10 punten plus alle voorgaande punten die gemaakt zijn in die beurt en gaan naar de tegenstander!
-Fouten eigen aan het kegelspel zijn:
  - de rode bal niet als eerste geraakt
  - meer dan 3 caramboles na elkaar in een serie
  - dobbelstenen vallen door iets anders als jouw speelbal
-De tegenstander mag kiezen of hij de punten aanvaardt indien:
  1. de tegenstander met de misse bal heeft gespeeld,
  2. de rode bal niet als eerste is geraakt,
  3. het kegeltje of de dobbelstenen vallen door iets anders dan een biljartbal.
-Indien hij weigert, gaan de punten naar niemand!
-Het klassement van de voorronde wordt bepaald door het aantal punten.
-Elke speler krijgt punten naargelang zijn wedstrijd die hij gespeeld heeft:
  - 1p als men zijn gemiddelde behaalt,
  - 2p als je % hoger is dan dat van je tegenstander,
  - 1p bij gelijkspel.
-De vier spelers, volledige voorronde afgewerkt, met de meeste punten spelen de 1/2 finale.
  - bij gelijkheid van punten geeft het % de doorslag.
  - diegene met het hoogste % speelt tegen diegene met het laagste %.
-De winnaars van de 1/2 finale spelen de finale.
-Elke speler tracht het genot van schrijven of arbitreren eenmaal per speeldag te ondergaan.

Alle klachten of onregelmatigheden kunnen gemeld worden aan het wedstrijdcomité en worden in alle sereniteit behandeld.